IN ẤN BAO VỎ ĐŨA - KHĂN LẠNH - ĐỒ DÙNG KHÁCH SẠNClick xem

Dịch vụ in ấn bao đũa, khăn ướt khách sạn nhà hàng
In ấn bao vỏ đũa + thiết kế theo yêu cầu

SẢN PHẨM BÁN CHẠYClick xem

3 bước mua hàng online

DANH MỤC SẢN PHẨM IN ẤNClick xem

THIẾT KẾ BAO VỎ ĐŨA

Nhận thiết kế và lên thông tin in ấn

ĐŨA DÙNG MỘT LẦN NHÀ HÀNG CAO CẤP

Thiết kế in ấn bao vỏ đũa, cung cấp đũa dùng một lần

Đũa dùng một lần sạch an toàn vì sức khỏe cộng đồng